Vielse

VI VIL GERNE GIFTES! HVAD GØR VI?
Ønsker I at blive viet i en af pastoratets tre kirker, tager man først kontakt til sognepræsten. I et stykke tid inden vielsen aftaler man et tidspunkt for en samtale med præsten. I denne samtale gennemgås vielsesritualet, og vi aftaler salmer og andre praktiske spørgsmål.

For at blive viet i kirken, skal mindst en af jer være medlem af folkekirken.


HVEM KAN BLIVE GIFT I BRINGSTRUP, SIGERSTED OG GYRSTINGE KIRKER?
Det kan I, hvis I bor i en af de tre sogne eller har anden tilknytning til sognene.

HUSK PRØVELSESATTESTEN
Inden vielsen skal I have udstedt en prøvelsesattest på folkeregistret i den kommune, hvor I bor. Prøvelsesattesten må på vielsestidspunktet ikke være ældre end 4 måneder. Prøvelsesattesten skal afleveres til præstekontoret på mail, med posten eller ved personlig henvendelse.