Menighedsrådet for Bringstrup og Sigersted

Formand for menighedsrådet og for valgbestyrelsen

Dennis Gylden

Tlf.: 29 27 01 10
Mail: gylden@live.dk

Næstformand, kirkeværge, kontaktperson, medlem af valgbestyrelsen

Kurt Hansen

Tlf.: 20 41 85 32
Mail: kurtsishest@gmail.com

Kasserer og sekretær

Marie Borg Lidbjerg

Tlf.: 26 14 50 79
Mail: mbli@zbc.dk

Sognepræst

Peter Borring Sørensen

Tlf.: 25 72 30 10
Mail: pbso@km.dk

Menighedsrådet for Gyrstinge

Formand

Kirsten Forsingdal

Tlf.: 26 17 45 03
Mail: kirsten@krogagergaard.dk

Næstformand, formand for valgbestyrelsen

Nina Overholdt

Tlf.: 22 58 12 20
Mail: gyrstinge.praestemark@gmail.com

Kasserer

Dorte Daneholm

Tlf.: 21 76 11 26
Mail: dortedaneholm@hotmail.com

Kontaktperson

Steen Kisselhegn

Tlf.: 40 43 09 30
Mail: steen@kisselhegn.eu

Sekretær

Vibeke Vinding Wojtczak

Tlf.: 22 82 59 95
Mail: vibeke@wojtczak.dk

Kirkeværge og suppleant

Peter Budal Jensen

Tlf.: 22 11 59 20
Mail: kirken@gyrstinge.dk

Suppleant

Kirsten Hansen

Tlf.: 51 27 26 60
Mail: kirstennh@outlook.dk

Suppleant

Suppleant

Lene Persson

Tlf.: 29 88 06 76
Mail: vlp27@hotmail.com

Sognepræst

Peter Borring Sørensen

Tlf.: 25 72 30 10
Mail: pbso@km.dk

Aktivitetsudvalg

Vibeke Wojtczak

Tlf.: 22 82 59 95
Mail: vibeke@wojtczak.dk

Nina Overholdt

Tlf.: 22 58 12 20
Mail: gyrstinge.praestemark@gmail.com

Peter Borring Sørensen

Tlf.: 25 72 30 10
Mail: pbso@km.dk

Præstegårdsudvalg

Kirsten Forsingdal

Tlf.: 26 17 45 03
Mail: kirsten@krogagergaard.dk

Dennis Gylden

Tlf.: 29 27 01 10
Mail: gylden@live.dk

Dorte Daneholm

Tlf.: 21 76 11 26
Mail: dortedaneholm@hotmail.com

Kurt Hansen

Tlf.: 20 41 85 32
Mail: kurtsishest@gmail.com

Ansatte

Graver ved Gyrstinge kirke

Per Kejlskov Jørgensen

Tlf.: 22 43 64 62
Mail: graver@gyrstinge.dk

Graver ved Sigersted kirke

Jeanette Draabe

Tlf.: 22 14 63 48
Mail: byensigerstedkirke@gmail.com

Graver ved Bringstrup kirke

Heidi Lindenskov

Tlf.: 41 24 04 27
Mail: bringstrupkirke@gmail.com

Sognepræst

Peter Borring Sørensen

Tlf.: 25 72 30 10
Mail: pbso@km.dk

.

Kirkesanger

Thilde Fjord Madsen

Tlf.: 27 49 29 44
Mail: thildefjordmadsen@gmail.com

Kirkesanger

Jørgen Lehmann

Tlf.: 23 20 38 21
Mail: lehmann.mortensen@gmail.com

Organist

Morten Nybo Slej Jensen

Tlf.:
Mail: