Begravelse

Pårørende til den afdøde skal anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden snares muligt og senest 2 dage efter dødsfaldet. Begravelsesmyndigheden i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat er sognepræsten. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej.

Dødsanmeldelsen udfyldes og sendes hyppigst af bedemanden, men der er også mulighed for, at pårørende selv anmelder dødsfaldet på www.borger.dk.