Opslagstavle

KIRKESANGER SØGES

til Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat.

En stilling som kirkesanger ved kirkerne i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat er ledig pr. 1.2.2024, evt. senere. Stillingen er på 10 timer pr. uge.

De 3 sogne har ca. 1700 indbyggere, og vi er kendetegnet ved et godt samarbejde mellem menighedsrådene, præsten og pastoratets ansatte.

Kirkesangeren skal bl.a. varetage følgende opgaver:

·       Sangledsagelse til gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger, herunder vielser, begravelser, dåb m.v.

·       Deltagelse i og evt. planlægning af kirkekoncerter, salmesangsaftner, musikgudstjenester o. lign. i samarbejde med præst, organist og menighedsråd.

·       Indgå som medlem af pastoratets aktivitetsudvalg bl.a. med henblik på nye aktiviteter.

Vi forventer, at du:

·       Har en god sangstemme og har en bred musikalsk interesse

·       Har gode samarbejdsevner og bidrager positivt til arbejdsfællesskabet

·       Er loyal, engageret og fleksibel.

·       Er åben for udvikling af kirkens arbejde.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales inden for intervallet 296.266,00 kr. – 433.004,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.863,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18kr.(nutidskroner).

OK tillæg på 985,32kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Steen Kisselhegn på telefonnummer 40430930.

Ansøgningen medrelevante bilag sendes senest den 8.1.2024 til Steen Kisselhegn, Gyrstinge Bygade 92, 4100 Ringsted eller pr. mail til menighedsrådet 7340@sogn.dk.

Ansættelsessamtalerforventes at blive i uge 3.

 

ORGANIST SØGES

En deltidsstilling som organist ved kirkerne i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge Pastorat er ledig pr. 1.2.2024.Stillingen er normeret til 10 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

·       Spille til gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger, herunder vielser, begravelser, dåb m.v.

·       Deltagelse i og evt. planlægge kirkekoncerter, salmesangsaftner, musikgudstjenester og lign. i samarbejde med præst, kirkesanger og menighedsråd.

·       Udvikle bestående aktiviteter samt nye tiltag i sognene.

De 3 sogne har ca. 1700 indbyggere, og vi har i løbet af de sidste tre år fået ny præst, ny kirkesanger og et nyt menighedsråd. Sognene er kendetegnet ved et godt samarbejde med pastoratets ansatte og præsten og indbyrdes i menighedsrådet.

Vi forventer, at du:

·       Er god til at spille og har en bred musikalsk interesse.

·       Har gode samarbejdsevner og bidrager positivt til arbejdsfællesskabet.

·       Er loyal, engageret og fleksibel.

·       Er åben for udvikling af kirkens arbejde.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministerietog CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 296.266,00 kr. – 433.004,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 303.863,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649,00 kr. – 402.903,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.542,53 kr. – 66.074,23 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 335.220,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.806,82 kr. (nutidskroner)for tjeneste ved 1 kirke / 32.341,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3kirker / 38.485,34 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er prøvetid i stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Steen Kisselhegn på telefonnummer40430930.

Ansøgningen med relevante bilag sendestil Steen Kisselhegn, Gyrstinge Bygade 92, 4100 Ringsted eller på mail til menighedsrådet 7340@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 8.1.2024.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at findested i uge 3.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

MENIGHEDSRÅDSMØDE

Tirsdag den 16. januar

Mødet er det første ordinære møde i det sammenlagte menighedsråd.
Mødet afholdes i Gyrstinge præstegård kl. 19.30 og er et offentligt møde.

Med venlig hilsen

Menighedsrådet for Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge sogne.

Gudstjenester

2. søndag i advent

Søndag den 10. december

Bringstrup kirke kl. 10.30

Peter Borring Sørensen

3. søndag i advent

Søndag den 17. december

Gyrstinge kirke kl. 9.00

Conni Gosmer Schmidt

Juleaften

Søndag den 24. december

Sigersted kirke kl. 12.00

Gyrstinge kirke kl. 13.30

Bringstrup kirke kl. 15.00

Peter Borring Sørensen

Juledag

Mandag den 25. december

Gyrstinge kirke kl. 10.30

Peter Borring Sørensen

Anden juledag

Tirsdag den 26. december

Sigersted kirke kl. 10.30

Peter Borring Sørensen

Nytårsdag

Mandag den 1. januar 2024

Bringstrup kirke kl. 15.00

Peter Borring Sørensen

1. søndag efter helligtrekonger

Søndag den 7. januar

Bringstrup kirke kl. 9.00

Gyrstinge kirke kl. 10.30

Peter Borring Sørensen

2. søndag efter helligtrekonger

Søndag den 14. januar

Gyrstinge kirke kl. 9.00

Sigersted kirke kl. 10.30

Peter Borring Sørensen

FYRAFTENSGUDSTJENESTE

Torsdag den 18. januar

Gyrstinge kirke kl. 17.00

Peter Borring Sørensen

Sidste søndag efter helligtrekonger

Søndag den 21 januar

Bringstrup kirke kl. 10.30

Peter Borring Sørensen

Søndag septuagesima

Søndag den 28. januar

Bringstrup kirke kl. 9.00

Gyrstinge kirke kl. 10.30

Peter Borring Sørensen

Søndag seksagesima

Søndag den 4. februar

Gyrstinge kirke kl. 9.00

Conni Gosmer Schmidt

FAMILIEGUDSTJENESTE FASTELAVN

Søndag den 11. februar

Gyrstinge kirke kl. 14.00

Peter Borring Sørensen

1. søndag i fasten

Søndag den 18. februar

Sigersted kirke kl. 10.30

Peter Borring Sørensen

2. søndag i fasten

Søndag den 18. februar

Sigersted kirke kl. 10.30

Conni Gosmer Schmidt

3. søndag i fasten

Søndag den 3. marts

Gyrstinge kirke kl. 9.00

Bringstrup kirke kl. 10.30

Peter Borring Sørensen

Praktisk information

Kirkekontoret

Bringstrup præstegård
Egerupvej 11
Bringstrup
4100 Ringsted

Kontakt sognepræsten på:
Tlf.: 25 72 30 10 eller mail pbso@km.dk

Referater

Klik her for at læse referater fra vores menighedsrådsmøder.

Kirkebil

Det er muligt at bestille kirkebil til gudstjenester i vores tre kirker.

Sådan gør du:
Man bestiller en taxa via Ringsted Taxa på telefon 57 67 35 35. Ved bestillingen opgives kontonummeret 80064.